Związek Pracodawców Opolszczyzny

_

O Związku Pracodawców Opolszczyzny

Związek Pracodawców Opolszczyzny Lewiatan to organizacja samorządna i dobrowolna. Jesteśmy niezależni w swej działalności statutowej od organów administracji państwowej i samorządu terytorialnego, a także od organizacji politycznych, społecznych i zawodowych. Związek zrzesza pracodawców różnej wielkości wywodzących się z rozmaitych sektorów gospodarki. Jest organizacją zarządzaną i kierowaną przez pracodawców. Jesteśmy ważnym Głosem Biznesu. Udzielamy się na forum gospodarczym, społecznym i obywatelskim województwa opolskiego.

Jesteśmy członkiem Konfederacji LEWIATAN, najbardziej reprezentatywnej dla polskiego biznesu organizacji polskich przedsiębiorców i pracodawców. Zrzeszeni w Konfederacji LEWIATAN, uczestniczymy w opiniowaniu projektów powstających w wyniku prac komisji parlamentarnych zajmujących się sprawami gospodarczymi Polski oraz tworzeniu nowego prawa poprzez konsultacje projektów inicjowanych przez członków Konfederacji.

Konfederacja Lewiatan to prestiż i ceniona marka, ale nade wszystko skuteczna organizacja wspierająca Twoje stanowisko i będąca głosem przedsiębiorców.

Naszym głównym zadaniem jest reprezentowanie interesów gospodarczych i społecznych pracodawców. Jesteśmy organizacją zrzeszająca podmioty z terenu województwa opolskiego. Mamy realny wpływ na kształtowanie ustawodawstwa dotyczącego interesów pracodawców, a także na politykę społeczną i gospodarczą realizowaną przez organy administracji państwowej oraz samorządu terytorialnego.

Związek został powołany w roku 2019 i zrzesza firmy z regionu woj. opolskiego zatrudniających łącznie kilkadziesiąt tysięcy pracowników. Związek działa na podstawie Ustawy z dnia 23 maja 1991 r o organizacjach pracodawców (Dz. U. nr 55 z 1991 r. Poz. 235 z późniejszymi zmianami).Cele organizacji

Do naszych celów należy przede wszystkim zabieganie o:
  •   sprzyjające warunki dla prowadzenia działalności gospodarczej,
  •   poszanowanie praw przedsiębiorców i przeciwdziałanie niekompetencji urzędniczej,
  •   uczciwe warunki konkurowania oraz poprawa wizerunku pracodawców,
  •   realny wpływ na rozwój gospodarczy regionu,
  •   skuteczną komunikację z lokalnymi władzami,
  •   rozwój dialogu społecznego i obywatelskiego,
  •   racjonalne wydatkowanie środków unijnych w regionie.
Członkostwo

Dołącz do naszego grona i zabierz głos. Nic o nas bez nas. Wspólnie zaangażujemy się w sprawy istotne dla naszego biznesu i regionu. Argumenty grupy i głos zorganizowanych przedsiębiorców znaczą dużo więcej i są lepiej słyszalne.

Twój codzienny trud i wysiłek zostaną wsparte naszym wspólnym działaniem na rzecz poprawy warunków, w jakich pracujemy i wpłyną na poprawę kondycji biznesu. Bez naszej wspólnej pracy, bez zorganizowanych działań pozostaniemy, każdy osobno, na marginesie zachodzących wydarzeń.

Jeśli chcesz zyskać silniejszą pozycję na konkurencyjnym rynku, poczuć się bezpieczniej w gąszczu obowiązującego prawa, a swojemu biznesowemu przedsięwzięciu nadać wyższą kulturę, przystąp do naszego Związku.Wykorzystaj tę szansę. Dołącz do nas!

Wystarczy:
   1. Pobrać deklarację członkowską
   2. Wypełnić, przekazać osobiście lub przesłać e-mailem skan
   3. Poczekać na akceptację Zarządu
   4. Opłacić składkę członkowską


Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 37 ustawy o CIT składka na rzecz związku pracodawców jest zaliczana w koszty uzyskania przychodu (Dz. U. Nr 34, poz. 310) według zasady: "składka na rzecz organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców, działających na podstawie odrębnych ustaw – do wysokości łącznie nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty odpowiadającej 0,15 proc. kwoty wynagrodzeń wypłaconych przez podatnika w poprzednim roku podatkowym, stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne"

Osoby zainteresowane przystąpieniem do Związku Pracodawców Opolszczyzny Lewiatan prosimy o wypełnienie i odesłanie do Biura dostępnej poniżej deklaracji członkowskiej:


Zapraszamy do współpracy, jednoczmy siły w batalii o lepsze gospodarcze jutro.
Im jesteśmy liczniejsi, tym większy mamy wpływ na politykę gospodarczą w regionie i kraju.
KONTAKT

_


logo

Związek Pracodawców Opolszczyzny LEWIATAN
45-065 Opole, ul. Barlickiego 12/3

KRS: 23728238 - XVI Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Opolu
NIP: 235 87 23 057


Zarząd Związku

Prezes Zarządu - Aleksander Drwięga
Wiceprezes -
Wiceprezes -Kliknij na mapę aby wyznaczyć trasę dojazdu
Biuro:
    tel.     77 234 234 45
    mail: biuro @ lewiatan.opole.pl


Prezes Zarządu:
    tel.     77 234 234 45
    mail: a.drwiega @ lewiatan.opole.pl


Wiceprezes Zarządu:
    tel.     77 234 234 45
    mail: wice @ lewiatan.opole.pl


Wiceprezes Zarządu:
    tel.     77 234 234 45
    mail: wice2 @ lewiatan.opole.pl


Dział finansowy:
    tel.     77 234 234 45
    mail: finanse @ lewiatan.opole.pl
Kliknij na mapę aby wyznaczyć trasę dojazdu


_Logo